Cultuurhuis de Kolk is mede tot stand gekomen dankzij:

Gemeente Hollands Kroon heeft het pand aan Stichting Cultuurhuis de Kolk verkocht voor € 1,- en daarnaast een flinke bruidsschat meegegeven om het pand aan te passen aan de nieuwe functie. In de voorbereidende fase is er ook ondersteuning van de gemeente gekomen op diverse fronten. Het feit dat we een startkapitaal hadden is ook zeer gunstig geweest voor de verdere fondsenwerving.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar.

Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen we met geld, aandacht en advies.

 

 

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

 

 

Rabobank Kop van Noord-Holland ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

De kunst van het geven

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Ook geven we particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Westfriesland Fonds verleent financiële steun aan projecten die mensen bij elkaar brengt, hoe klein ook.

 

De warme hand van de Pius-Stichting

De Pius-Stichting is een sociaal-maatschappelijke organisatie die financieel projecten ondersteunt ter verbetering van de leefsituatie van en voorzieningen voor oudere mensen (55+) in het rooms-katholiek dekenaat Alkmaar dat samenvalt met de regio Noord-Holland noord. De Pius-Stichting heeft een kerkelijke grondslag (rooms-katholiek) maar is breed maatschappelijk actief.

 

 

Sinds 1564 verlenen wij steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.

Bedrijven:

P.B.S. Parket Lutjewinkel

Gebr. Koomen Bestratingen

En uiteraard de vrijwilligers:

George, Jel, Joop, Henk, Cees, Fred, Tanja, Marja, Alice, Frits, Tim, Tom, Merlijn, Sebas, Marja, Jan,Trudy, Gerard, Jason, Arnold, Jan, Jan, Paul, Marja